วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

อย่าปล่อยให้น้องหนูมีกลิ่น


มีกลิ่น
>>ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าช่องคลอดของคุณเริ่มมีกลิ่นไม่พึงประสงค์
 ถึงแม้ว่าจะใช้แลคตาซิดมาช่วยล้างทำความสะอาด แต่ก็ยังอด
รู้สึกขาดความมั่นใจไม่ได้ เนื่องจากกลิ่นนั้นทำให้เราเสียบุคลิก
 และทำให้เราไม่กล้า่ที่จะนั่งใกล้ใครเลย
สาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้น มาจากสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่
ภายในช่องคลอด อาทิเช่น ประจำเดือน ตกขาว หรือคราบน้ำ
อสุจิที่มีหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ถ้าช่องคลอดเรามีความ
สมบูรณ์ช่องคลอดจะสามารถขับของเสียออกมาได้หมด แต่ถ้า
ช่องคลอดเราเกิดหย่อนยาน จะทำให้มีลักษณะคล้ายถุงกาแฟ
หรือลักษณะเป็นแอ่ง จะทำให้สิ่งสกปรกทั้งหลายไปคาอยู่ตาม
แอ่งต่างๆและเกิดการหมักหมม ซึ่งสิ่งสกปรกต่างๆจะเป็นอาหาร
ชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียต่างๆและเป็นสาเหตุ ของกลิ่นในช่องคลอด
และอาการตกขาวนั่นเอง
ดังนั้นเราควรที่จะบริหารช่องคลอดของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ให้ได้มาก ที่สุด แม้เราจะัผ่านการใช้มาอย่างยาวนานมากสักแค่
ไหนก็ตาม โดยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หรือที่เรา
เรียกว่าการขมิบนั่นเอง หรือถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะบริหาร วันนี้เราของ
แนะนำ "อุปกรณ์บริหารกระชับช่องคลอด" ซึ่งจะช่วยทำให้ช่องคลอด
ของคุณมีความกระชับ และกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนดั่ง
สาวแรกรุ่นเลยทีเดียว...

http//shertam-x.com

2 ความคิดเห็น: